Music Handbook
   

RAGA INDEX - S

   
RAGA NAME AROHANA - AVAROHANA JANYA OF MELA & NUMBER POPULAR COMPOSITIONS
Sahana SRGMPMD,NS - SNDPMGMRGRS Harikambhoji - 28 Vandanamu, Giripai
Saindhavi NDNSRGMPDN - DPMGRSNDNS Kharaharapriya - 22 Itusahasamu
Salagabhairavi SRMPDS - SNDPMGRS Kharaharapirya - 22 Padavinee
Sama SRMPDS - SDPMGRS Harikambhoji - 28 Annapurne, Tillaisthalam
Saramati SRGMPDNS - SNDMGS Natabhairavi - 20 Mokshamugalada, Arulavendum
Saranga SPMPDNS - SNDPMRGMRS Mechakalyani - 65 Entabhagyamu, Neevada
Saraswati SRMPDS - SNDPMRS Vachaspati - 64 Anuragamuleni, Saraswati
Saraswatimanohari ** Two versions Harikambhoji - 28 / Dheerasankarabharanam - 29 Entavedukondu, Saraswatimanohari
Saveri SRMPDS - SNDPMGRS Mayamalavagowla - 15 Sankari sankuru, Muruga
Simhavahini SGMPDNS - SNDPMGRS Sarasangi - 27 Nenarunchara
Sindhubhairavi * Hindustani origin Todi - 8 Visweswara, Karunai deivame
Sindhukannada / Kesari SMGMPS - SNDPMGRS Harikambhoji - 28 Nannukannatalli
Sindhumandari SRGMPS - SNDPGMDPMRS Dheerasankarabharanam - 29 Karuninchutaku
Sivaranjani SRGPDS - SDPGRS Kharaharapriya - 22 Andavan anbe
Sowrashtra SRGMPMD,NS - SNDNDPMGRS Sooryakantam - 17 Sriganapatini, Saranusiddhivinayaka
Sriragam SRMPNS - SNPDNPMRG,RS Kharaharapriya - 22 Endaromahanubhavulu, Srivaralakshmi
Sriranjani SRGMDNS - SNDMGRS Kharaharapriya - 22 Brochevarevare, Marubalka
Suddhabangala SRMPDS - SDPMRGRS Kharaharapriya - 22 Ramabhakti, Tappagane
Suddhadhanyasi SGMPNS - SNPMGS Todi - 8 Entanerchina, Himagiritanaye
Suddhasaveri SRMPDS - SDPMRS Kharaharapriya - 22 Darinitelusokonti, Tayetripura
Suddhaseemantini SRGMPDS - SDPMGRS Todi - 8 Janakiramana
Sunadavinodini SGMDNS - SNDMGS Pavani - 41/ Gamanasrama - 53 Devadideva
Suposhini SRSMPDNS - SDNPMRMS Harikambhoji - 28 Raminchuvarevarura
Supradeepam SRMPDS - SNDPMGMRS Sooryakantam - 17 Varasikhivahana
Surati SRMPNDNS - SNDPMGPMR,S Harikambhoji - 28 Geetarthamu, Parvai onrey
      

A  B  C  D  E  G  H  J  K  L  M  N  P  R  T  U  V  Y

   
Raga index

Music handbook