Music Handbook
   

RAGA INDEX - M

   
RAGA NAME AROHANA - AVAROHANA JANYA OF MELA & NUMBER POPULAR COMPOSITIONS
Madhavamahohari Phrase-oriented Kharaharapriya - 22 Mahalakshmi
Madhuvanti SGMPNS - SNDPMGRS Dharmavati - 59 Kayyil vel, Kandanal mudalai
Madhyamavati SRMPNS - SNPMRS Kharaharapriya - 22 Palinchukamakshi, Ramakatha
Malahari SRMPDS - SDPMGRS Mayamalavagowla - 15 Panchamatanga
Malavasri SGMPNDNPDS - SNDPMGS Kharaharapriya - 22 Evarunnaru
Malavi SRGMPNMDNS - SNDNPMGMR,S Harikambhoji - 28 Nenarunchinanu, Idinyayama
Malayamarutam SRGPDNS - SNDPGRS Chakravakam - 16 Manasa etulo, Dhanyudevvado
Mandari SRGMPNS - SNPMGRS Kamavardhini - 51 Ninnucheppa, Paralokabhaya
Manirangu SRMPNS - SNPMGRS Kharaharapriya - 22 Mamavapattabhirama, Ranidi radu
Manjari SGRGMPNDNS - SNDPMGRS Kharaharapriya - 22 Pattividuvaradu
Manji SRGMPDNS - SNDPMGRS Natabhairavi - 20 Brovavamma, Varuhalamo
Manohari SRGMPDS - SDPMGRS Kharaharapirya - 22 Paritapamu
Manoranjani SRMPDNS - SNDPMGRS Manavati - 5 Atukaradani
Margahindolam SRGMPDNS - SNDPMGS Natabhairavi - 20 Chalamelara
Maruvadhanyasi SGMPNDNPMPNS - SNDPMDMGRS Kharaharapriya - 22 Mridubhashana
Maund Phrase-oriented  Dheerasankarabharanam - 29 Muralidhara, Neerajadalanayana
Megharanjani SRGMNS - SNMGRS Mayamalavagowla - 15 Nin malaradi
Mohanakalyani SRGPDS - SNDPMGRS Mechakalyani - 65 Bhuvaneswariya, Siddhivinayakam
Mohanam SRGPDS - SDPGRS Harikambhoji - 28 Nannupalimpa, Mohanarama
Mukhari SRMPNDS - SNDPMGRS Natabhairavi - 20 Ksheenamai, Enraikku sivakripai
      

A  B  C  D  E  G  H  J  K  L  N  P  R  S  T  U  V  Y

   
Raga index

Music handbook